Digipööre kaubanduskeskustes toob suuri muutusi
Posted by Veiko Vostrjakov | 1 week ago
Nagu tark maja on ka tark ostukeskus vaieldamatu tulevikustsenaarium, mis toob endaga suuri muudatusi nii kaubanduskeskuse haldajatele, rentnikele kui külastajaile. Täna ei üllata vist enam kedagi juttudega isesõitvaid autosid teenindavast targast parkimismajast, tehisintellektist ostukeskuse administraatorist, ostlejaile koostatavatest personifitseeritud pakkumistest või pakirobotitest, mis viivad ostud autodeni või toimetavad need otse kliendile koju.
READ MORE
Future of the shopping mall: experiences and tech
Posted by Veiko Vostrjakov | 2 weeks ago
Just like a smart house, a smart shopping center is a future concept that comes with big changes for everyone: owners, tenants and visitors. Today, it’s no longer surprising to hear talk of smart parking lots servicing self-driving cars, shopping centers managed by artificial intelligence, personalized offers for every shopper and package-carrying robots that can bring a customer’s purchases to their car, or even their doorstep.  
READ MORE
BIM (Building Information Modeling) – sild arhitektibüroo, ehitusplatsi ja hoone kasutaja vahel
Posted by Veiko Vostrjakov | 1 month ago
Tavaline CAD ehitusprojekt on suhteliselt ebamugav tööriist süvenemaks mõne tehnosüsteemi detailidesse või ühilduvusse teiste hoone osadega ja väikeehituste puhul ei hakanud seni keegi end vaevama eraldiseisvate projektide viimisega ühisesse 3D projekteerimiskeskkonda. Nii pole ka harvad juhud, kus alles ehitusplatsil selgub, et kanalisatsioonitoru on õigest kohast pool meetrit eemal ja elektripistikud kohas, kus neid on ebamugav kasutada. Kui tegu on väikese objektiga, mida ehitab väikesearvuline meeskond on selliseid vigu võimalik suhteliselt lihtsalt parandad. Suurte, avalikus kasutuses olevate hoonete ehitusprojektide puhul, kui ehitusplatsil töötab kümneid erinevaid firmasid ja sadu spetsialiste, on projekteerimisel tehtud tehnosüsteemide ühildusvigu raske avastada ja kallis parandada. Jah, BIM muudab täielikult hoonete kavandamise ja ehitamise viisi, kuid on oluline mõista, et muutub ka see, kuidas neid hooneid hallatakse ja hooldatakse.
READ MORE
Uuenduslikud IT lahendused muudavad arusaamu kinnisvarahooldusest / New technology trends will reshaping the understanding about real estate maintenance
Posted by Veiko Vostrjakov | 2 months ago
Kaasaegsetes hoonetes võib leida mitmeid keerulisi tehnosüsteeme, mille ühtseks haldamiseks tuleb appi moodne tehnoloogia. Nutikate tarkvaralahenduste ja „asjade interneti“ (IoT) abil saab muuta iga maja „targaks majaks“. On ennustatud, et aastaks 2020 kasutab IoT lahendusi 65% kõigist ettevõtetest ja IoT objektide arv kasvab samaks aastaks 2 miljardilt (2006) 200 miljardini. Need IoT-ühendusega objektid võivad olla  kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed, turvasüsteemid ja palju muud, kuid mõtlemapanev on siinkohal see, kuidas sellised lahendused saavad muutma meie arusaamu kinnisvarahaldusest ja ärist üldse.
READ MORE
Start your facility management transition to the digital age!
Posted by Veiko Vostrjakov | 2 months ago
 
READ MORE
Maintenance operations platform
Posted by Veiko Vostrjakov | 3 months ago
Fututec tuning the maintenance operations platform for the innovative maintenance team of USS Haldus.
READ MORE
Who is property managemenet software aimed at? Maintenance module.
Posted by Veiko Vostrjakov | 2 years ago
Fututec was established to solve an important problem. There was a need to improve the flow of information between the tenants, the owners of the property and the property management companies. If this flow is obstructed „bottlenecking“ can occur, which means some of the information will not be passed on to the interested parties, e.g. from the owner to the tenant and vice versa. This is likely to be a problem for thousands of estate agents and property management companies.
READ MORE
Why we are building Fututec
Posted by Veiko Vostrjakov | 2 years ago
In 2013 a Tehnopol incubator’s startup called Fututec introduced its vision about the system of real estate management and as our visions coincided, I decided to join their team in order to help with the development and to launch a real estate management system.
READ MORE
Loading more posts...