Fututec_Contact_Header

Read all about how Fututec’s intelligent software is making that happen.

Managing the modern shopping center involves a multi-functional team, who need to perform tasks in fields such as leadership, marketing, maintenance, landscaping, security, etc. To optimize the profitability of investments, costs of operation need to be kept under control. A large part of these costs are made up of facility management and building-related expenditures. A sizable, expensive and equally important part of property management is made up of the maintenance of various facilities, which needs to be accomplished with a high degree of quality, speed, and efficiency. Growing costs and the lack of qualified labor often force companies involved in property management to find ways to reduce costs and raise efficiency.
Efficiency has been a daily-used buzzword for years, but the actual changes needed to make facility management more productive and sustainable have yet to arrive. Today, many property-owning and -managing companies are still trying to come up with the best solutions in an increasingly more competitive market. One possibility for facing the challenges of business in the modern age is to adopt intelligent software solutions, which help property owners, managers and tenants to significantly simplify their work flow.
Smart real estate management has become a global trend in the last few years. In the concept of the smart house, software solutions are perhaps the most important part: they permit the management of facilities and real-time information sharing at a very small cost of time and energy.
Fututec is the pioneer of smart real estate management in Estonia. Having begun as a start-up in the Tehnopol, by today it has become a market leader with its shopping center and maintenance management platform. The search for and promotion of new and effective solutions started eight years ago. In the last two years, the company has expanded their client base significantly – Fututec’s team is trusted by several well known shopping centers and property management companies – Viru Center, Järve Center, Solaris, Tasku, Port Artur, Kaubamajakas, Kapitel, USS Haldus.

Fututec offers its customers two different, but mutually interfacable property management modules.
The first, a statistics module, allows for easy management of communications with tenants, automatic turnover data registration through integrated cashier systems, the sending of marketing or training information to people in those fields, the management of access rights, the arrangement of safety briefings, etc. The processing of gathered data, which would take several weeks for a financial or marketing director using old methods, happens within seconds with Fututec’s software solutions. Good communication and a high standard of information exchange can solve many problems before they even become apparent.

The second, a maintenance module, is an exceptionally convenient tool for maintenance management, making tasks related to it fast, simple, and even automatic. Users can quickly report malfunctions in facilities, and be certain that the information reaches the right person without delay. The software also allows for the automatization of facility maintenance tasks, offering both the manager and the worker a real-time overview of the state of the property.
Use of the maintenance module helps make property management transparent, paper-free, and comprehensible to all sides – gone is the need to look up data in excel sheets, the contents of which might well have made sense only to their creators. With the help of Fututec’s software, a newly-hired maintenance or technical manager can quickly get a comprehensive overview of the managed property’s facility maintenance history and present, saving a lot of valuable time which would otherwise have been spent on collecting and compiling this data from different sources.
Fututec’s software gathers and analyzes data related to buildings, maintenance tasks, turnovers and visitors as needed. Thanks to “big data” analysis, decisions can be made more easily and with better reasoning. Adopting the software also makes it possible to more profitably and efficiently manage larger and more numerous properties with a smaller team.

Fututec closely collaborates with its clients to create flexible solutions which meet the needs of the market. Clients say, that property management software helps them create extra value for their actions and business, reduce costs, compose more accurate forecasts and make better business decisions in a rapidly-evolving market. The smart management of shopping centers and other large properties makes them more attractive to tenants, and it also helps the owners and investors achieve their sustainability goals.
________________________

Kinnisvarahaldus astub digiajastusse.

Kuidas Fututeci intelligentne tarkvara seda sammu astuda aitab – loe lähemalt!

Moodsa kaubanduskeskuse haldusega seotud tegevustes lööb igapäevaselt kaasa multifuktsionaalne meeskond, katmaks erinevaid tegevusalasid nagu juhtimine, turundus, hooldus, haljastus, turvalisus jne. Investeeringu tasuvuse optimeerimiseks tuleb tegevuskulud kontrolli all hoida. Suure osa nendest kuludest moodustavad kinnisvara haldamise ja rajatistega seotud kulud. Suure, kuluka ja olulise osa kinnisvarahaldusest moodustab erinevate tehnosüsteemide hooldus, mis peab olema teostatud võimalikult kvaliteetselt, võimalikult kiiresti ja võimalikult efektiivselt. Kasvavad kulud ja kvalifitseeritud tööjõu nappus sunnivad kinnisvara haldavaid ettevõtteid otsima võimalusi kulude kokkuhoiuks ja efektiivsuse tõstmiseks.

Efektiivsus kui märksõna on olnud igapäevaselt teemaks juba mitmeid aastaid, kuid muutused tulemuslikuma ja jätkusuutlikuma kinnisvarahalduse poole tulles ei kiirusta. Ka täna otsivad paljud kinnisvara omavad ja haldavad ettevõtted vastust küsimusele, kuidas järjest karmima konkurentsi tingimustes leida parimaid lahendusi. Üks võimalus, mis lubab moodsa aja väljakutsetele väärika lahenduse pakkuda on intelligentsete infotehnoloogiliste platvormide kasutuselevõtt, mis aitavad kinnisvara omanikel, haldajatel ja rentnikel oma tööd oluliselt lihtsamini korraldada.

Tark kinnisvarahaldus ja hoonete juhtimine on üks viimaste aastate globaalsetest trendidest. Ka targa maja kontseptsiooni üks olulisimaid komponente on tarkvaralahendused, mis võimaldavad väikese aja ja energiakuluga hallata kõiki tehnosüsteeme ning edastada reaalajas infot kõigi seotud osapoolte vahel.

Eesti targa kinnisvarahalduse tarkvaraarenduse pioneer Fututec, kes alustas Tehnopolis startup ettevõttena, on täna kaubanduskeskuste ja hooldustoimingute juhtimise platvormiga võtnud turuliidri positsiooni. Uute ja efektiivsemate lahenduste otsimise ja propageerimisega alustati juba kaheksa aastat tagasi. Viimase kahe aastaga on ettevõte oma kliendibaasi väga oluliselt laiendatud – Fututeci meeskonda usaldavad täna mitmed tuntud kaubanduskeskused ja kinnisvara haldavad ettevõtted – Viru Keskus, Järve Keskus, Solaris, Tasku, Port Artur, Kaubamajakas , Kapitel, USS Haldus.

Fututec pakub klientidele kahte erinevat, kuid omavahel ühildatavat kinnisvarahalduse juhtimise moodulit.

Esimene neist, andmetöötlus ja statistikamoodul, võimaldab efektiivselt korraldada rentnike ja rendileandja vahelist suhtlust, esitada käibeandmeid automaatselt läbi integreeritud kassasüsteemide, saata turundus- või koolitusinfot nende valdkondadega seotud inimestele, hallata läbipääsulubasid, korraldada ohutusalaseid videotreeninguid jne. Kogutud andmete töötlemine, mis vanu meetodeid kasutades võttis finants- või turundusjuhil aega paar nädalat, saab Fututeci tarkvaralahenduse abil tehtud sekunditega. Heal tasemel suhtlus ja infovahetus lahendab paljud probleemid juba enne nende tekkimist.

Teine, hooldusmoodul, on kinnisvara hooldustoiminguteks ülimugav tööriist, mis muudab hooldusprobleemide haldamise ja lahendamise kiireks, lihtsaks ja automatiseerituks. Kasutajad saavad aega kaotamata edastada teateid tehnosüsteemide rikete kohta ja olla kindlad, et info jõuab minimaalse ajakuluga just õige inimeseni. Samuti võimaldab tarkvara automatiseerida kõik tehnosüsteemidega seotud hooldustööd, pakkudes nii töö tellijale kui teostajale reaalajas ülevaadet objektil toimuvast.

Hooldusmooduli kasutamine muudab kinnisvarahalduse läbipaistvaks, paberivabaks ja arusaadavaks kõigile osapooltele – kaob vajadus otsida andmeid mitmetest erinevatest exceli tabelitest, mille sisugi võis tihti olla mõistetav vaid nende failide loojaile. Äsjapalgatud haldur, hooldus- või tehnikajuht saab Fututeci tarkvara abil kiiresti põhjaliku ülevaate hallatava kinnisvara tehnosüsteemide hooldustoimingute ajaloo ja hetkeolukorra kohta, säästes nii olulisel määral väärtuslikku aega, mis muidu oleks kulunud erinevatest allikatest andmete otsimiseks.

Fututeci tarkvara korjab kokku ja analüüsib vastavalt vajadusele erinevaid hoonete, hooldustoimingute, käivete ja külastatavusega seotud andmeid. “Big data” analüüsi põhjal saab teha vajalikke otsuseid palju lihtsamini ja põhjendatumalt. Samuti loob tarkvara kasutuselevõtt võimaluse hallata suurema kasumlikkuse ja efektiivsusega kuid väiksema meeskonnaga rohkem ruutmeetreid ja mitmeid erinevaid objekte.

Fututec teeb oma klientidega tihedalt koostööd, et luua paindlikke lahendusi, mis lähtuvad turu vajadustest. Kliendid tõdevad, et kinnisvarahalduse tarkvara loob nende tegevusele ja ärile lisandväärtust, aitab kulusid vähendada, koostada täpsemaid prognoose ning teha kiiresti areneval turul paremaid ärilisi otsuseid. Kaubanduskeskuste ja teiste suurte kinnisvaraobjektide tark haldamine muudab need potentsiaalsetele rentnikele atraktiivsemaks, samuti aitab see omanikel ja investoritel saavutada jätkusuutlikkusele suunatud eesmärke.

AUTHOR
Olari Miiter