Kaasaegsetes hoonetes võib leida mitmeid keerulisi tehnosüsteeme, mille ühtseks haldamiseks tuleb appi moodne tehnoloogia. Nutikate tarkvaralahenduste ja „asjade interneti“ (IoT) abil saab muuta iga maja „targaks majaks“. On ennustatud, et aastaks 2020 kasutab IoT lahendusi 65% kõigist ettevõtetest ja IoT objektide arv kasvab samaks aastaks 2 miljardilt (2006) 200 miljardini. Need IoT-ühendusega objektid võivad olla  kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed, turvasüsteemid ja palju muud, kuid mõtlemapanev on siinkohal see, kuidas sellised lahendused saavad muutma meie arusaamu kinnisvarahaldusest ja ärist üldse.

Täna kasutab enamasti iga hoones paiknev tehnosüsteem  eraldiseisvat tarkvara ja reeglina ei „suhtle“ süsteemid omavahel. Selline lahendus võib küll olla töötav, kuid kindlasti pole see mugav. Vaja oleks kaasaegsel tehnoloogial põhinevat tarkvaralahendust, mis ühendaks võimalusel kõiki hoones olevaid tehnosüsteeme, aitaks mugavalt lahendada nende toimimisega seotud probleeme ja võimaldaks efektiivselt kasutada ja analüüsida kogutud andmeid. Tehnosüsteemide haldus ja hooldus on ka märkimisväärselt kulukas, see aga sunnib kinnisvara omanikke ja haldajad mõtlema kokkuhoiule – kuidas teha nii, et mitme erineva süsteemi haldamist ja hooldamist oleks võimalik teha ühtselt platvormilt.

Fututec, kes on loonud suurte kinnisvaraobjektide hooldustarkvara, tegutseb samuti selle probleemi lahendamise suunas, eesmärgiga luua innovaatiline, kõigi hoone tehnosüsteemide toimimist jälgiv tarkvaraplatvorm. Selline tehnoloogiline lahendus kogub infot tehnosüsteemide korraliste ja erakorraliste hooldustoimingute kohta, visualiseerib selle ja teeb saadud andmed kergesti arusaadavaks kõigile seotud osapooltele – nii kinnisvara omanikule, hooldustööde teostajale kui ka tehnosüsteemi rikkest teatajale. Hooldustarkvara on  liidestatud raamatupidamisprogrammiga, mis muudab ka hooldustöödega seotud arvete liikumise automaatseks. Selline tarkvara võimaldaks muuhulgas reaalajas kogutud andmeid töödelda nii, et nende põhjal saaks ette ennustada hoone energiakulu, veetarbimist, kütte või jahutuse vajadust. Kõik tehnovõrgud, mis on hoones kasutusel – küte, ventilatsioon, kliimaseadmed, turva- ja tuletõrje süsteemid, valgustus, vee- ning kanalisatsioonisüsteem saaks vajadusel jagada kogutud infot teiste süsteemi osadega, et tagada kogu hoone sujuv toimimine.

Ent milliseid eeliseid pakub siis „tarka maja“ juhtiv tarkvara?

Kaasaegsed infotehnoloogilised süsteemid, mis juhivad „tarka maja“ on intelligentsed – nad jälgivad ja õpivad,  koguvad teavet ja kohanevad. Nende süsteemide eesmärk pole mitte ainult hoone optimaalse kulutuste taseme hoidmine vaid ka hoone parima kasutuskogemuse loomine, kohanedes hoone külastajate, rentnike või töötajate harjumustega. Nutikate andurite abil saavad süsteemid mõõta näiteks kogu ruumi temperatuuri, niiskust ja õhuvoolu ning kaasata väliseid tegureid nagu ilmateade ja elektrienergia börsihind. Sellise andmekogumi põhjal kohandab süsteem oma seadeid reageerimaks tulevastele olukordadele, suurendades seeläbi efektiivsust. Õppides, kuidas muuta oma käitumist praeguste või prognoositavate andmete põhjal, suudab hoonet haldav tarkvara luua õige, kliendi vajadustele vastava keskkonna juba eelnevalt, mitte reageerides hilinemisega toimunud muutustele.

Üks väga oluline IoT eelis on ka see, et ühendatud tehnosüsteemid saavad ise aegsasti märku anda enda remondi ja hoolduse vajadusest. See aga võimaldab planeerida hooldustegevusi ajale, mil see häirib seotud osapooli võimalikult vähesel määral ja välistab täielikult mõne tehnosüsteemi ootamatu rivist väljalangemise.

Büroohoonetes võib olla vabalt mitmeid  kontoreid, mille töörütm erineb teiste omast. Intelligentne haldustarkvara kogub andmeid valgustuse kasutamise kohta kõigilt äripindadelt, analüüsib neid ja teeb saadud tulemuste põhjal muudatused. Kontorid, kus tööpäev algab  või lõpeb hiljem saavad endale kohandatud valgusreziimi, mis vähendab energiakulu ja suurendab kliendi rahulolu.

Süsteemid, mis haldavad hoonetes turvakaameraid, liikumisandureid, digitaalseid tuvastusseadmeid ja läbipääsukontrolli, pakuvad igale hoonele ohutumat keskkonda. Uued tehnoloogilised lahendused võimaldavad turvatöötajal omada „silmi“ ka seal, kus see varem oli võimatu.

Läbiviidud uuringute kohaselt kahandavad IoT platvormil kasutatavad kütte-, jahutus-, ventilatsiooni- ja valgustuslahendused energiatarbimist 40%. See on kokkuhoid, mis on saavutatav ainuüksi andurite paigaldamisest.

Täna kasutusel olev hooldustarkvara on kasutaja poolt täielikult kontrollitav, kuid arenenumate tehnoloogiliste lahenduste puhul pole selline kontroll enam vajalik – tehisintellekt kontrollib ja haldab kõiki tehnosüsteeme iseseisvalt, ning teavitab ise vastavaid osapooli hoolduse ja remondi vajadustest Kui mõnele meist kangastub nüüd episood filmist “I, Robot“, kus tehisintellekt VIKI juhtimise üle võtab, siis peab lootma, et päriselus teevad programmeerijad paremat tööd. Ja parimat nõuavad ka kasutajad – kõik täna arendatavad tehnoloogilised platvormid, mis võimaldavad hoonete tehnosüsteeme ühiselt juhtida ja hallata, peavad olema ülihead oma kasutusmugavuse poolest. Kogutud andmemahtudest ei ole mingit tulu, kui kasutajad ei saa neist aru või kui ligipääs neile on ebamugav. Hea „data“ on täpne, arusaadav ja õigeaegne.


Fututec_Features_FooterNew technology trends will reshaping the understanding about real estate maintenance

In modern buildings we can find many complicated facilities which can be managed by cutting edge technology. Smart IT solutions together with Internet of Things (IoT) based platforms can transform any property into a smart building.

Its predicted that 65% of all organizations will be using IoT products by 2020 and the number of IoT objects will grow from 2 billion (2006) to 200 billion by the same time. These IoT connected products include heating, ventilation, air conditioning (HVAC) systems, security systems and more, and each bears the potential to fundamentally change the way that real estate management works, or the way in which the world does business.

The available technology in the market currently for facilities management is standalone software, but to stay relevant in the face of changing customer expectations, we need technology that unifies siloed building automation systems, resolves critical issues, and enables the effective use of existing data.  Facility management is also quite expensive and this means that business owners or operators are always looking for ways to reduce the amount of money spent on maintenance costs – for example, by using one platform to maintain different systems.

The Fututec team, who have made an maintenance management platform for big real estate objects, are making an effort to solve this problem – to build an IoT-driven management platform. This IT solution will gather data about the planned and unplanned maintenance of facilities, and visualize it, making it easily comprehensible to all involved parties, including the property owners, maintenance workers, and the individuals who requested the maintenance work in question. This facility management platform interfaces with a bookkeeping platform, which automatizes maintenance-related billing. A solution that derives real-time information about buildings using available data is key to bringing in predictive energy efficiency. Communication and connectivity are not limited. All the systems, including HVAC, security, lighting, sanitation and fire safety could share a set of occupancy sensors so all are in sync and communicating seamlessly. The most advanced systems have actually been designed to adapt to their surroundings like never before.

So, what kind of advantages can be IoT driven  IT solutions provide in „smart buildings“?

Web-based systems are incredibly receptive – they observe and learn, they  gather information and adapt. Not only are they shooting for optimum efficiency – they’re also maintaining a comfortable environment based on user behavior and external factors at all times. For example, with the help of smart sensors, systems can measure the temperature, humidity and air flow throughout an entire building, as well as determine external factors such as the weather forecast and current energy rates. With this rich information the system adjusts its settings to plan for upcoming situations, thus boosting efficiency.  By learning how to alter its behavior based on current or upcoming situational factors, it’s able to proactively create a comfortable environment instead of reacting to changes after they occur. Predictive rather than reactive asset management is critical to providing an elevated occupant experience.

One of the great promises of the IoT is that connected devices will be able to let us know in advance when they need maintenance. This makes it possible to plan maintenance work for times when it disturbs any involved parties as little as possible, and completely eliminates the possibility of an unexpected breakdown in the monitored system.

An office building could easily have several offices where the work schedule is different from the norm. An intelligent property management system can gather data about lighting from all monitored facilities, analyze it, and make changes accordingly. Offices where the workday begins or ends at a non-standard time will have their lighting times adjusted, which will reduce power consumption and increase customer satisfaction.

Systems including security cameras, movement detectors, digital identification devices, and access management stations represent a massive boost to safety and security in any building. In practice, it means security team can have ‘eyes’ where they didn’t before.

In a recent study, advanced HVAC and lighting IoT solutions cut energy use by 40%. That’s just the savings from sensor control.

Sure, internet-based maintenance management system can be entirely controlled by their users, but the coolest part is that they don’t need to be – an Artificial Intelligence (AI) can control and manage systems independently, and automatically notify workers when maintenance and repairs are necessary. Some of you might now be imagining an “I, Robot” scenario (where this kind of AI decides that it knows best, and subjugates humanity). We’ll just have to hope that our AI programmers do a better job. The technologies emerging today must be extremely user-friendly. Connected systems are collecting massive loads of data that is then made available to users, so the ease of accessing and understanding this data is critical.  Good data is timely, accurate and comprehensible.

 

AUTHOR
Olari Miiter