Esimesel novembril lansseeris Fututec tuliuue, kaubanduskeskustele mõeldud digiplatvormi, mis lisas veelgi funktsionaalsust juba kasutuses olevaile lahendustele. Kui senini pakkus Fututec kaubanduskeskustele pilvetarkvara, mis võimaldas tõhusalt korraldada tehnosüsteemide haldus ja hooldustoiminguid ning digitaliseerida käivetega seotud raamatupidamist ja dokumendihaldust, siis uus, täiendatud platvorm, annab kasutaja käsutusse tööriistad, mis võimaldavad kaubanduskeskuse halduses pöörata sisuliselt uue lehekülje.

Nii rendileandjale kui rentnikule äri- ja turundusotsuste vastuvõtmiseks ülivajalikud andmed nagu käive, külastatavus, keskmine ostusumma ja üüripinna ruutmeetrikäive on uues keskkonnas reaalajas lihtsalt kättesaadavad mõlemale osapoolele. Andmete ajahetk – päev, kuu, nädal, aasta või nädalapäev on vastavalt kasutaja soovile valitav. Selline funktsionaalsus võimaldab rentnikul saada väga hea ülevaate oma klientide ostukäitumisest ja viia turundustegevus täiesti uuele tasemele, muutes selle täpsemaks ja paindlikumaks. Rendileandjale annab selline analüütika hea lähtepunkti keskuse tegevust puudutavate otsuste vastuvõtmiseks ja turundustegevuste planeerimiseks, samuti annab see ka suurepärase ülevaate üksiku rentniku või teatud parameetrite põhjal valitud rentnike grupi atraktiivsusest, sobivusest praegusele rendipinnale või kaubanduskeskusesse üldiselt. Soovitud andmeid saab väljastada nii graafiliselt kui tabelitena. Ei pea vist lisama, et sellise haldustarkvara kasutamine annab kaubanduskeskusele nii olemasolevate kui tulevaste rentnike silmis ka konkurentsieelise.

Täiesti uus ja ka maailma mastaabis vähekasutatud tööriist on kaubanduskeskuse töötajate koolitamine online keskkonnas. Kes vähegi valdkonnaga kokku on puutunud, teab – iga uue töötaja tuleohutusalane koolitus on aeganõudev protsess ja tööjõuturu hetkeolukorrast tingitud suur kaadrivoolavus teenindussektoris ei muuda seda tegevust lihtsamaks. Kaubanduskeskuse administraatoril tuleb leida kõigi uute töötajate tarvis kursuse läbiviimiseks sobiv aeg ja koht ning hiljem veenduda õpitu omandamises. Fututeci loodud tarkvara võimaldab uuel töötajal läbida videokursused talle sobival ajal online keskkonnas. Omandatud teadmisi saab hinnata online testi vormis ja kõik allkirjastamist nõudvad juhendid digiallkirjastada samas keskkonnas. Testi läbinu kohta jõuab informatsioon automaatselt kaubanduskeskuse administraatorini, kes saadud info põhjal saab töötajale väljastada läbipääsuloa.

Väga põhjalikult on uue platvormi puhul läbi mõeldud teavituste süsteem ja kontaktiloendid. Iga rentniku puhul on andmebaasis määratud isikud, kes vastutavad ettevõttes turunduse, juhtimise, tuleohutuse, koolituste või muu spetsiifilise valdkonna eest. Süsteem võimaldab edastada teateid konkreetse valdkonna eest vastutavatele isikutele või valida teavituse sihtgrupp mingi muu parameetri alusel. Näiteks võib valida sihtgrupiks ainult mingis teatud keskuse osas paiknevad ettevõtted või siis näiteks kaupluste juhatajad. Teavituste puhul saab kasutada masspostitust ja teavitusmalle. Samuti genereerib tarkvara iseseisvalt erinevaid meeldetuletusi andmete edastamise või koosolekute toimumise kohta ja saadab neid vastava valdkonnaga tegelevatele töötajatele.

Jääb veel lisada, et Fututeci uus digihalduse platvorm on kasutatav ka mobiililt.

Võimalus kogutud andmeid kiiresti ja mitmekülgselt analüüsida loob eelduse manageerida täpsemalt, efektiivsemalt ja paindlikumalt, teha seda nii nagu veel pole harjutud. Moodne kaubanduskeskus ei ole homme enam traditsiooniline kaubamaja vaid pigem „mikrolinn“, kus ostlemine pole enam prioriteet vaid tegevus, mis konkureerib teiste meelelahutuslike või siis ka eluliselt vajalike tegevustega. Sellise keskuse edukaks haldamiseks on vaja üha rohkem ja palju detailsemaid sisendeid. Lisaks mitmekesisemale andmemahule on sellise süsteemi juhtimiseks oluline ka ajafaktor – arvestades üha teravnevat konkurentsi ja nappivat töötajaskonda, pole enam võimalik kulutada aruandluse valmimisele nädalaid – konkurentsis püsimiseks peab olema valmis reageerima kohe. On selge, et sellist andmemahtu suudab koguda, süstematiseerida ja modelleerida vaid tehisintellekt.

Digitaliseerimine loob vaieldamatult lisandväärtus, hoiab kokku aega ja võimaldab vähendada tööjõukulusid. Kaasaegsete haldussüsteemide tänane edukas lansseerimine otsustab ära millised kaubanduskeskused suudavad ellu jääda ja millised neist peavad tulevikus uksed sulgema.

Vaata siia: Kaubanduskeskuse infomoodul

AUTHOR
Olari Miiter